קריל דבורה ואברהם
003.087
אישי
חטיבה
2007-1927
3 תיקים, 3 חפצים, 10 תצלומים
קריל דבורה ואברהם

דבורה קריל נולדה בשנת 1906 בעיירה רדושקוביץ בפולין. קיבלה חינוך ציוני, למדה בגימנסיה בוילנה. בשנת 1924 עלתה ארצה וכאן סיימה את בית המדרש למורים ולגננות ע"ש לוינסקי בתל אביב. עבדה כגננת במושב עין גנים.

פעילה חברתית, התנדבה בוועד למען החייל בפתח תקוה.

דבורה נפטרה בשנת 2006.

אברהם קריל נולד בוילנה בשנת 1904. עליה לארץ בשנת 1925. נקלט בקבוצת ההכשרה "הכובש" בפתח תקוה. היה חבר קיבוץ גבעת השלושה, פיתח מחלבת תנובה בפתח תקוה.
היה פעיל במועצת הפועלים, אגודת מכבי אש, חבר ההגנה. ממייסדיה של חברת תנובה. אברהם קריל נפטר בשנת 1971.

החומר הופקד לארכיון ע"י ילדיה של דבורה אחרי מותה בשנת 2006.

קריל שרה ויואב

תעודות אישיות.

התכתבות של דבורה ואברהם קריל, וקטעי עתונות שנכתבו עליהם, וזכרונות בדבר המשפחה וגן הילדים בעין גנים. קובץ של מקראי חג ליום העצמאות שכתבה דבורה קריל. 

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

אברם קריל - לזכרו, ראיין, ערך והביא לדבוס ברוך אורן

ראיון אישי של דבורה קריל, 002.006.001/55

שרונה מישאל
2008