רוג לאה ובנימין
003.077
אישי
חטיבה
-
1 תיק
רוג לאה ובנימין

אנשי קבוצת אחווה עלו לארץ ב- 1926. עברו לפתח תקוה, בעלים של מחלבת תנובה בפינסקר שהפכה למסעדה, אולם השמחות צבי. לאה פעילה בארגונים ציבוריים.

תצלומים מקוריים והעתקי מסמכים.

רוג רחל וציפורה

העתקי מסמכים, תעודות, תעודת עליה, תעודת סמל ההגנה מהשנים  1897 - 1988.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2006