מטלון יצחק
003.055
אישי
חטיבה
1984-1931
3 תיקים, 11 תצלומים
מטלון יצחק

עלה לארץ בנשת 1938 מלבנון והתיישב בפתח תקוה בשנת 1940.

ממקימי העדה הספרדית בפתח תקוה, איש ציבור, רב, מוהל.

נפטר בשנת 1998.

חלק מהחומרים מצולמים. נמסר לארכיון בשנת  2006.

פדלון יפה, בתו

מכתבים אל הרב יצחק מטלון, נאומים שכתב לחנוכת בתי כנסת וארועים, תעודות (העתקים), צילומים של קטעי עתונים.

העתק של ספר הנימולים של הרב מטלון יצחק.

תצלומים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיון אישי עם הרב יצחק מטלון, 002.006.001/60

שרונה מישאל
2006