קשאני אליעזר
003.053
אישי
חטיבה
1984-1941
6 תיקים, 1 תצלום
קשאני אליעזר

אליעזר קשאני, 1923 - 1947. נולד בפתח תקוה. חבר אצ"ל. מ"עולי הגרדום". נשפט והוצא להורג ע"י הבריטים בשל פעילותו במחתרת.

החומר נמסר ע"י תקוה גולדרט לבית קשאני, בת אחיו של אליעזר בשנת 2006

גולדרט תיקוה, אחייניתו

התכתבות אישית של קשאני אליעזר ומשפחתו, התכתבות של אביו של אליעזר, בן ציון קשאני, עם גורמי השלטון הבריטי, קטעי עתונות, תעודות, בולים, חוברות לזכר עולי הגרדום.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי של קשאני לאון ושמחה, 003.154

ארכיון אישי של קשאני יעקב ורות, 003.194

ארכיון העמיתה ברית חיילי אצל, פתח תקוה, 001.006

 

גליה דובידזון
2011