תצלומים
002.002
אוסף
חטיבה
2010-1900
11293 תצלומים
אוסף

אוסף תצלומים המתעד את פתח תקוה המושבה והעיר: אישים, דמויות ומשפחות, מבנים, אתרים, רחובות, מפעלי תעשייה וחקלאות, מוסדות ומערכות חינוך, צבא, חקלאות ותעשייה, חיי תרבות ורוח.

התצלומים נאספים בארכיון בהתאם למדיניותו כ"ארכיון כולל" - אסטרטגיה לתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה באמצעות רכישתם של החומרים ההיסטוריים בצורותיהם השונות ומסוגים שונים ושמירתם לצד החומר ההיסטורי הרשמי.

האוסף עבר דיגיטציה בחלקו.

תצלומים בשחור - לבן ובצבע

תשלילי זכוכית וסרט

ללא הגבלה

שימוש בתצלומים אשר הארכיון לא מחזיק בזכויות יוצרים שלהם, מותנה בהשגת אישור ע"י המשתשמ והצגתו לפני קבלת החומר.

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
יונה ירון
2009

סודר ורשום כ- 60% מהאסוף.

החטיבה פתוחה