הרפז, נטע
בית נטע
001.005.002
מנהלי
תת-חטיבה
1970-1961
4 תיקים
בית נטע - הארכיון והמוזיאון של מועצת פועלי פתח תקוה

בית נטע נקרא לכבודו של נטע הרפז (גולדברג), וזאת עוד בחייו ב-1961. נטע הרפז עלה לארץ בתקופת העליה השניה לאחר שהחל בפעילות ציונית עוד בוורשה שבפולין. לאחר עליתו לארץ פעל למען עבודה עברית, עסק בפעילות חלוצית חקלאית ובסלילת כבישים, והיה למנהיג פועלים.
היה מיוזמי ומקימי קבוצת "אחווה" לעבודה קבלנית שהוקמה בפתח תקוה ב-1913. במסגרת הקבוצה פעל להשיג עבודה לפועלים יהודים אצל איכרי פתח תקוה והתחרה עם הפועלים הערביים אותם העדיפו האיכרים בגלל עלותם הזולה יותר. בשנת 1917 היה בין אסירי פתח תקוה שהוגלו לכלא דמשק על ידי השלטון התורכי. שלושה מפועלי פתח תקוה מתו בכלא ועל שמם נקרא קיבוץ גבעת השלושה שנוסד ב-1925. נטע הרפז היה בין מייסדי ההסתדרות הכללית בשנת 1920 , נבחר לחבר הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל, ציר לאספת הנבחרים וחבר "הוועד הלאומי". היה חבר המרכז החקלאי של ההסתדרות משנת 1926 והמשיך בפעילות לארגון פועלים במושבות. היה פעיל בנושאי כספים בהגנה ובפלמ"ח. עם הקמת המדינה נבחר להיות חבר הכנסת הראשונה. נפטר בשנת 1970 בגיל 77.

חמרים ארכיונים בקשר לנטע הרפז נאספו בבית נטע. לאחר שנמסר ארכיון בית נטע לארכיון לתולדות פתח תקוה, סודר החומר מחדש ונקבעה תת-חטיבה מלאכותית על שם נטע הרפז מתוך חשיבות פעילותו למען פועלי פתח תקוה והיות בית נטע קרוא על שמו.

חרנם שאול

מאמרים על דרכו של נטע הרפז כמנהיג פועלים, ברכות שקיבל מאישים, מאמרים שכתב על חקלאות והתיישבות, כיבוש העבודה ותולדות העליה השנייה. כולל גם מסמכים אישיים של נטע הרפז. תצלומים של נטע הרפז ומשפחתו נמצאים בתת-חטיבה "תעוד, פרסומים, תערוכות" .

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

• ויקיפדיה , האנציקלופדיה החופשית,
• ברכה חבס ואליעזר שוחט (עורכים), ספר העליה השנייה, עם עובד, 1947
• ג' קרסל (עורך), החלום שהיה עבודה עברית, הוצאת "בית נטע" , 1980
• דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, כרך ג'
• נטע הרפז, באתר הכנסת

חזי ראובני
2008