מועצה מקומית
פתח תקוה, מושבה
001.001.003
מנהלי
תת-חטיבה
1937-1922
480 תיקים
פתח תקוה, המועצה המקומית

לפי חוק של ממשלת המנדט בארץ ישראל משנת 1921 פקודות המועצות המקומיות, הוכרזה פתח תקוה כמועצה מקומית.

המועצה נטלה לידיה את כל תפקידי ועד המושבה עד אז.

החומר הועבר ליד לבנים במועד לא ידוע.

לא ידוע

פרוטוקולים, תיקי התכתבות, דוחות, מסמכי אוכלוסין, ספרי ניהול הקרקעות, ספרי אחוזה.

תיקי מפות, כרזות ומודעות. פנקסי העתקים.

אין הגבלה מבחינת התוכן.

החומר עבר מזעור ודיגיטאציה.

עיון במסמכים שעברו דיגיטאציה מותר בעותק דיגיטאלי בלבד.

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008