שטמפפר שלמה
שטמפפר, משפחה
003.048.002
אישי
תת-חטיבה
1960-1908
8 9 תיקים, 7 תצלומים
שטמפפר שלמה

שלמה-יצחק שטמפפר נולד בירושלים ביום ב' אב תרל"ז (1876) לאביו יהושע, מייסד המושבה פתח תוקה ולאמו דייכה (לבית רוזנטל ממקימי בתי-מחסה בירושלים).
למד בחדר ובמחזור הראשון של בית הספר נצח ישראל לבנים בפתח-תקוה. בצעירותו נשלח ע"י אביו להונגריה ללמד בבית המדרש של הרב הילדסהיימר בו הוא למד. כשחזר ארצה הקדיש עצמו לניהול פרדס שטמפפר, שהיה הפרדס הרשון שניטע בפתח-תקוה) בדאגה ובמסירות לצרכי המושבה פתח-תקוה ולתושביה.
כאשר השלטונות הטורקיים גרשו את תושבי פתח תקוה ליפו ולכפר סבא, בזמן מלחמת העולם הראשונה, ובתקופת המגורשים מיפו ומתל-אביב, פתח את ביתו לכל נצרך, בעיקר לפליטי הרעב מירושלים, ולמגורשים מיפו ומכפר-סבא.
אחרי המלחמה נבחר ליו"ר ועד המושבה, וכשניתן למושבה מעמד של עיר - נבחר להיות ראש העיר הראשון.
היה חבר הנהלת ה"חקלאי" - קופת מלוה חקלאות. פעל להקמת מוסדות חינוך, ביניהם גם מוסדות ציבור דתיים ובההגת מוסדות ציבור רבים.
בזמנו נעשה המעבר של המושבה מישוב חקלאי לעיר. עודד יוזמות הקמת תעשיה בפתח-תקוה, ובזאת תרם לשגשוגה הכלכלי של המושבה.
נפטר בשנת 1961. קבור ליד אביו יהושע, בחלקת ראשונים בבית העלמין הישן.
אשתו ואם ילדיו: אסתר איטה בת יעקב רוזנטל, מראשוני בתי מחסה בירושלים.
אשתו השנייה: שרה צפורה שיק מצאצאי אפרים צורף-סלומון, מראשוני הישוב הישן בירושלים.
ילדיו: אלי דוד - מראשי הרבנים האורטודוקסיים בארה"ב, שושנה פרנק, רבקה בן-אריה, בנימין ממיסדי נתניה, יהודית מראשוני העובדות הסוציאליסטיות בארץ, לאה גודמן-ברוכי.

החומר הופקד ע"י נכדתו של שלמה, זהבה בן דב במספר הפקדות

בן דב זהבה

רשימת פריטים

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008

תת-חטיבה פתוחה