פתח תקוה, עירייה
008
מנהלי
חטיבה
2000-1937
61.5 מ"מ
פתח תקוה, עירייה

ההחלטה לשנות את מעמדה של מועצה מקומית למעמד של עיריה באה מצד השלטונות הבריטיים בזמן שהמועצה נגשה לבחירות בשנת 1934. אך המועצה החליטה לדחותה מסיבה שחוקת העיריה מרשה להטיל מסים על שטחי החקלאות כמו על מגרשים והמועצה לא הייתה מעוניינת בהטלת מסים על החקלאות. השלטונות הציעו להוציא את השטחים החקלאים מתוך איזור העיריה, ובישיבת המועצה ב- 17 בספטמבר 1934 הוחלט לגשת לבחירות למועצת העיר. ההחלטה עוררה שאלת גבולות העיר ושאלת גורלה של המועצה הכפרית - מקומה באיזור העירוני ומחוצה לו. אחרי התדיינות של שנתיים עם המוסדות הלאומיים ונציגי שלטון שהרכיבו את המועצה המקומית פתח תקוה, הוכרז על פתח תקוה כעיר ב- 25 במרץ 1937.

ראשי עיריית פתח תקוה:

1937 - 1940 - שלמה שטמפפר
1940 - 1950 - יוסף ספיר

1950 - 1951 - מרדכי קראוסמן

1951 - 1966 - פנחס רשיש

1966 - 1978 - ישראל פיינברג

1978 - 1989 - דב תבורי

1989 - 1998 - גיורא לב

1998 - ועד היום - יצחק אוחיון

החומר התקבל ממגנזת העירייה בשלוש הפקדות בין השנים 2005 - 2007

מועלם רפאל

פרוטוקולים של מועצת העיר והנהלת העיר. חומר ממחלקות העירייה

החומר משנת 1996 ועד היום חסוי (לפי חוק הארכיונים) מלבד הפרוטוקולים של מועצת העירייה.

רשימת ההפקדב. תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2011

החטיבה פתוחה. החומר בסידור