בוסתן, אגודה שיתופית של פרדסנים
001.007
מנהלי
חטיבה
1985-1938
שלושה מיכלים, תשעה תיקים
בוסתן, אגודה שיתופית של פרדסנים

אגודת בוסתן נוסדה ביום ב- 13 במאי 1933 ביוזמת קבוצה של עשרה פרדסנים, שפרשו מאגודת חקלאי פתח תקוה. בשנת קיומה הראשונה מנתה האגודה 14 חברים: פסקל פרץ, פרובלוב שלמה, מורקין נ.י., לוי יעקב, לוי יצחק, נדל אברהם, זהבי חיים, יובל אברהם, לוין יעקב, רבינזון יחזקאל, לוין יוסף. שטח הפרדסים בשנה הראשונה היה 960 דונם, והיצוא הגיע ל-65 אלף תיבות. בשנות מלחמת העולם השנייה ענף ההדרים נכנס למשבר, והיצוא כמעט פסק לחלוטין. הפעילות חודשה מיד עם תום המלחמה, ואגודת בוסתן שיקמה את עצמה. בשלושים שנות שיווק פרי הדר לאחר מלחמת העולם השנייה עד סוף שנות השבעים, ראו הפרדסנים ברכה בעמלם ומצבם היה טוב. מאז החלה נסיגה בהכנסות ובשטחי הפרדסים, ונעקרו כמאה אלף דונם פרדסי מתוך 400 אלף הדונם, שהיו קיימים בשנת 1980.
בניגוד לכלל הפרדסנות, מצליחה אגודת בוסתן לשמור על גודלה ואף לצרף לשיווק באמצעותה פרדסנים נוספים, בהם חברי מושבים וקיבוצים.

הפרוטוקולים הועברו לארכיון בעזרתו של שמואל חזון, חבר הנהלת הבוסתן ומחבר אלבום האגוד לכבוד 75 שנות ליווסדה.

אבי קורנפיין ושמואל חזון

פרוטוקולים של ישיבות הנהלת האגודה.

אין הגבלה מבחינת התוכן.

החומר עבר מזעור ודיגיטאציה.

עיון במסמכים שעברו דיגיטאציה מותר בעותק דיגיטאלי בלבד.

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

אלבום 75 שנה ל"בוסתן" - אגודה שיתופית של פרדסנים בע"מ, תחקיר, כתיבה ועריכה שמואל חזון, 2008

שרונה מישאל
2009

החטיבה פתוחה