קיבוץ גבעת השלושה
001.003
מנהלי
חטיבה
1954-1925
2.60 מ"מ, 40 תיקים, 394 תצלומים
קיבוץ גבעת השלושה

קבוץ גבעת השלושה נוסד בשנת 1925 על גבעה בצד הדרום מערבי של המושבה פתח תקוה (כיום – רחוב ארלוזורוב בפתח קוה). המתיישבים הראשונים היו שתי קבוצות פועלים מפתח תקוה : קבוצת "מעבר" וקבוצת "עין חרוד". קבוצת "מעבר" ונהגה באותה תקופה על ידי מייסדי קבוצת "אחוה" שפעלה בפתח תקוה בשנים 1914 - 1917 והשיגה עבודות בקבלנות לפועלים פתח תקוה. קבוצת "עין חרוד" הגיעה לפתח תקוה מירושלים. הקרקע לישוב החדש נרכשה על ידי הקרן הקיימת לישראל. קבוץ נקרא "גבעת השלושה" על שם שלושת פועלי פתח תקוה שנאסרו בשנת 1917 על ידי השלטון התורכי ומתו בכלא בדמשק. שלושה היו חלק מקבוצה של 11 פועלי פתח תקוה בהנהגת נטע הרפז שנחשדו בריגול ונשלחו למאסר בדמשק. שמות שלושת פועלים שמתו בכלא: שמואל שטרייפלד, מנחם גרויליך ואיזיק מהרינג. לזכרם הוקמה אנדרטה בקיבוץ עינת. בשנת 1931 רכשו עבור הקיבוץ גבעת השלושה אדמות חקלאיות טובות באזור "נזלה" הסמוך לראש העין ולמעיינות הירקון. שטחים אלו היו שטחי חקלאות העיקריים של הקיבוץ. לאחר מלחמת השחרור, הוחלט בשנת 1951 על מעבר הקיבוץ לשטחי "נזלה". אך לאחר מכן, חילוקי דעות אידיאולוגיים ומפלגתיים גרמו לפילוג בין החברים, כפי שאירע בכל קיבוצי "הקיבוץ המאוחד". לאחר מחלוקות עימותים הוחלט על הקמת שני קיבוצים באזור "נזלה" אליהם יעברו חברי גבעת השלושה. האחד המשיך להיקרא "גבעת שלושה" והשתייך ל"קבוץ המאוחד". השני שהוקם מדרום לו, קרוב ל"מגדל צדק" נקרא "עינת" והשתייך ל"אחוד הקבוצות הקיבוצים". בשנת 1954 הושלם פינוי שטח גבעת השלושה הישנה וכל החברים עברו לשני הקיבוצים החדשים. החומר הארכיוני מתייחס לתקופת גבעת השלושה ההיסטורית (הישנה) עד פינוי השטח בשנת 1954 והמעבר לקיבוצים החדשים. ההערה הביוגרפית על פי:

א. המבוא לאלבום "חמישים שנה לגבעה". המבוא נכתב ע"י יעקב ליפשיץ שהיה חבר קיבוץ גבעת השלושה.

ב. הספר "יעקב אחוה" המתאר את הקמת קבוצות "אחוה" ו"מעבר".

חומר ארכיוני של הקיבוץ גבעת השלושה לני הפילוג בשנת 1954 נשמר בספריית הקיבוץ. יעל שהם ורוחה שפירא, ילידות גבעת השלושה ומתנדבות בארכיון פתח תקוה יזמו העברת החומר לארכיון. היות וקיים קשר מנהלי, חברתי ותרבותי בין גבעת השלושה לבין פתח תקוה, החומר של גבעת השלושה מהווה חלק מהתיעוד של החברה הפתח תקואית ומקומו בארכיון העיר.

יעל ורוחה הכינו רשימות מצאי ואת החומר להפקדה.

החומר הארכיוני מתייחס לתקופת גבעת השלושה ההיסטורית עד פינוי השטח בשנת 1954 והמעבר לקיבוצים החדשים. 

ארבע תת-חטיבות (סדרות)

עלונים, 001.003.001

תצלומים, 001.003.002

יד זכרון, 001.003.003

עיתונות וכתובים, 001.003.004

וייס חנה באמצעות שהם יעל ושפירא רוחה

עלוני הקיבוץ ופלוגת העבודה, חוברות זכרון, תצלומים מחיי הקיבוץ ואירועים שונים, כתבים ומאמרים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2009