פלד רוני
003.028
אישי
חטיבה
1999-1920
23 תיקים, 6 חפצים, 118 תצלומים, 1 ספר
פלד רוני ויהודה

רוני פלד (1933 - 2009), ביתו של ראובן ליכטנשטיין - בן אור ומרים לבית סלור, נכדתם של דניאל ודבורה ליכטנשטיין.

תלמידה בבית ספר פיק"א.

מורה במקצועה.

החומרים נמסרו במספר הפקדות ע"י תמי פלד, בתה.

פלד תמי

התכתבות, ספר זכרונות, תעודות, ספרי ילדים מספרייתה הפרטית, תצלומים, מחברות של תלמידים, חומרים בדבר משפחתה והוריה.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי של ראובן ליכטנשטיין - בן אור, 003.011

אחים ליכטנשטיין - בן אור מספרים על פרדס ליכטנשטיין, תוכנית ברשת א', 002.006.001/13

ראיון אישי עם מרים בן אור לבית סלור, 002.006.001/38

שרונה מישאל
2009