פיאלקוב מאיר-יוסף-שמואל
003.092
אישי
חטיבה
-
1 תיק
פיאלקוב מאיר-יוסף-שמואל

מראשוני פתח תקוה, חבר בועד המושבה ופרדסן.
נולד בשנת 1867, נפטר בשנת 1927.

התעודה נמצאה בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2033.

אין מידע על מפקיד החומר ועל מועד הגעתו לארכיון.

לא ידוע

תעודה של מאיר פיאלקוב עם פרוט תפקידיו וקורות חייו.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008