תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

ראשוני עין גנים

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

בתמונה מימין: צודקוב, אשר אוסטרובסקי, אלתרמן, יונתן אוסטרובסקי.