תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

פועלים בבית אריזה יכין חק"ל

צלם: ניסן בן נעם

שנות ה- 40