תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

בית הכנסת הגדול של פתח תקוה - מתוך התוכנית "בית הכנסת - מקדש מעט"